Materiały do pobrania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wniosek- prośba o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Wniosek o przeprowadzenie badań w kierunku gotowości szkolnej
Wniosek- prośba o udzielenie pomocy logopedycznej
Wniosek-wydanie-informacji
Wniosek- prośba o przesłanie dokumentacji dziecka
Opinia nauczyciela o uczniu klasy I-III
Opinia nauczyciela o uczniu – trudności w czytaniu i pisaniu
Opinia nauczyciela matematyki
Opinia nauczyciela o uczniu nadpobudliwym
Wniosek rodzica/opiekuna o wydanie więcej niż jednego orzeczenia lub orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Zaświadczenie lekarza – kształcenie specjalne
Zaświadczenie lekarza medycyny pracy
 Zaświadczenie lekarza – indywidualne nauczanie
Zaświadczenie lekarza – opinia WWRD
Zaświadczenie lekarza – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze