Relacja z konferencja w Centrum Rozwoju Talentów

Dnia 26 maja 2017 w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli – doradców zawodowych pod tytułem ,,Doradztwo zawodowe jako czynnik wspomagający rozwój kompetencji zawodowych dla zmieniającego się rynku pracy”. Konferencję otworzyli mgr Dariusz Różycki -Dyrektor CKZiU NR 1 w Gdańsku oraz Roland Budnik – Dyrektor GUP.
Spotkanie zainaugurował wykład prof. nadzw. Piotra Gradowskiego pt. „Jakość w edukacji. Jak wprowadzać zasadę doskonalenia”. W swoim wystąpieniu prelegent zwrócił uwagę na znaczenie systemów jakości, jakie należy wdrażać w obszar związany z edukacją. ISO 2990 to system, który jest najmłodszym i najbardziej uniwersalnym systemem zawierającym usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkoleń. Zdaniem referującego, system to nie biurokracja ani też metoda, która  zdaniem części środowiska wprowadza kontrole pracowników oraz antagonizuje środowisko ograniczając jego autonomie. Celem głównym systemu jest zdobycie i utrzymanie zaufania jego interesariuszy.
Następnie mgr Dorota Granoszewska – Babiańska przedstawiła jak Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego wspiera szkolnictwo zawodowe. Z wystąpienia dowiedzieliśmy się o zobowiązaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy do wdrożenia w życie Regionalnego Systemu Poradnictwa Zawodowego. Jego cechami ma być spójność na każdym etapie edukacyjnym, wysokie kompetencje doradców zawodowych, a także szeroki dostęp do zawodów zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych. Powołanie głównego doradcy – konsultanta będzie wsparciem dla sieci doradców działających w mniejszych regionach.
Model doradztwa zawodowego, jaki kreuje się w Gdańsku, zaprezentowała mgr Kariona Chamier–Ciemińska konsultant powiatowy i kierownik CRT. Prelegentka przedstawiła, dla kogo zostało powołane i jakie usługi świadczy pierwsze w Polsce utworzone CRT. Poinformowała, że usługi Centrum przeznaczone są dla mieszkańców chcących skorzystać ze specjalistycznej pomocy w realizacji swoich celów zawodowych, dla osób bezrobotnych potrzebujących wsparcia w doskonaleniu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, a także dla młodzieży, rodziców, nauczycieli chcący świadomie kierować rozwojem swoich talentów. Dzięki udziałowi w zajęciach Centrum jego uczestnicy mogą poznać swoje talenty, dowiedzieć się jak talenty wpływają na ich sposób myślenia, działania, zbudować swoje mocne strony, Udział w zajęciach w końcowym efekcie uczy podejmować właściwe decyzje zawodowe.
Na konferencji uczestnicy mogli zapoznać się, także z modelem doradztwa zawodowego jaki realizowany jest w Białymstoku, a także mogli wziąć udział w dyskusji nt. „Doradztwo zawodowe a potrzeby rynku pracy”.
Podsumowania konferencji dokonał mgr Dariusz Różycki oraz mgr Roland Budnik.

Opracowała:
Alina Beister