Kadra pedagogiczna

Dyrekcja 
Dyrektor:
mgr Monika Gołubiew-Konieczna
psycholog, studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej i doradztwa zawodowego z elementami coachingu, oligofrenopedagog; uprawnienia z zakresu pedagogiki leczniczej
Wicedyrektor:
mgr Dagmara Wolny
pedagog – specjalista z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i oligofrenopedagogiki, studia podyplomowe w zakresie kształcenia zintegrowanego i terapii pedagogicznej, diagnoza dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się matematyki

Psycholodzy
mgr Izabela Banaszczyk diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD, studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej – urlop macierzyński
mgr Marta Dopierała diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
mgr Anna Frost-Waluś studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego i psychoonkologii, diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego
mgr Agata Gąsior diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego
mgr Iwona Kałdońska psychoterapeuta, I stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej, specjalista w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
mgr Beata Kurylonek diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, przeciwdziałanie patologiom społecznym
mgr Małgorzata Nikończuk diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego, I stopień specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej
dr Edyta Orłowska diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego, terapia rodziny
mgr Alina Pietrowska studia podyplomowe w zakresie: surdotyflopedagogiki (diagnoza dzieci i młodzieży z inwalidztwem słuchu), przeciwdziałania patologiom społecznym oraz doradztwa zawodowego z elementami coachingu; diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego
mgr Michalina Płotka diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa, porady i konsultacje
mgr Dorota Radej studia podyplomowe z zakresu surdotyflopedagogiki (diagnoza dzieci i młodzieży z inwalidztwem słuchu)
mgr Monika Sztolpa-Zaremba studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej, studia podyplomowe w zakresie seksuologii, diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa psychologicznego – urlop macierzyński
mgr Maria Pachulczak diagnoza dzieci i młodzieży z różnych działów poradnictwa, porady i konsultacje

Pedagodzy
mgr Alina Beister oligofrenopedagog, surdotyflopedagog (diagnoza dzieci i młodzieży z inwalidztwem wzroku)
mgr Barbara Hirsz oligofrenopedagog, surdotyflopedagog (diagnoza dzieci i młodzieży z inwalidztwem słuchu), diagnosta i terapeuta dzieci i młodzieży z dysleksją oraz trudnościami w uczeniu się matematyki
mgr Beata Grabowska surdotyflopedagog (diagnoza dzieci i młodzieży z inwalidztwem wzroku), terapia pedagogiczna uczniów z elementami rehabilitacji widzenia
mgr Magdalena Majewska diagnosta i terapeuta dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, surdotyflopedagog (diagnoza dzieci i modzieży z wadą słuchu i wzroku), doradca zawodowy
mgr Urszula Rodzik diagnosta i terapeuta dzieci i młodzieży z dysleksją oraz z trudnościami w uczeniu się matematyki
mgr Beata Świętorecka surdotyflopedagog, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika lecznicza, diagnoza dzieci i młodzieży z dysleksją, terapia pedagogiczna

Logopedzi
dr Maria Faściszewska neurologopeda, diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy, surdologopeda
mgr Edyta Cimek neurologopeda, surdologopeda –    urlop macierzyński
mgr Olga Klementowicz neurologopeda, diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z opóźnieniami w rozwoju mowy oraz niepłynnością mowy
mgr Wiesława Aniszewska neurologopeda, diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z opóźnieniami w rozwoju mowy