Informacje

 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle nowych przepisów prawa oświatowego
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci
„Przystań macierzyństwa” – dla matek dzieci w wieku 0-1
Warsztaty dla rozwodzących się bądź rozwiedzionych rodziców
Nieodpłatna pomoc prawna w Gdańsku
Makaton- propozycja wspomagania komunikacji dzieci i dorosłych z trudnościami w porozumiewaniu się
Zespół Tourette’a
 „Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i  szkole?”
Aktualne przepisy prawa oświatowego dot. wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego
Aktualne przepisy prawa oświatowego dot. orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
Informacja dla rodziców dzieci słabowidzących i niewidomych – Gdyńska Szkoła Społeczna
Informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
Wydanie książki „Kim jest Ryś?”
Normalizacja narzędzi psychologicznych
Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Wada słuchu i język migowy
Klocki Numicon do nauki matematyki
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Drodzy Rodzice i Opiekunowie
Dziecięca matematyka
Kreatywna Pedagogika
Szkoła dla Rodziców
Nowe narzędzia diagnostyczne
UWAGA! NIEPEŁNOSPRAWNI ABSOLWENCI L.O.
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Mediacje szkolne i rówieśnicze