Aktualności

2018-12-10 Relacja z konferencji „Mistrz – Uczeń. O relacjach w psychoterapii”
2018-12-04 Relacja z konferencji „Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów z chorobami przewlekłymi w edukacji włączającej”
2018-09-26 Relacja z konferencji „Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem w wieku 13-15 lat”
2018-09-21 Relacja z VI Forum Integracji i Migracji – Edukacja Szkolna
2018-09-20 Relacja z konferencji  „Okiem praktyka- inspirujące trendy w doradztwie zawodowym”
2018-05-15 Relacja z konferencji „Funkcjonowanie dziecka z Chorobą Rzadką w społeczeństwie”