UWAGA!

ZMIENIONE GODZINY OTWARCIA PORADNI
w okresie od 15 lipca do 16 sierpnia 2019

15-19 lipca                     8:00 – 15:00
22 lipca – 02 sierpnia     Poradnia nieczynna
05 – 14 sierpnia              8:00- 15:00
16 sierpnia                     Poradnia nieczynna

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ PORADNI


60 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 7 w Gdańsku

czytaj dalej

 

Celem pracy Poradni jest:

 • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej),
 • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • udzielanie dzieciom i ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Swoje zadania Poradnia realizuje poprzez:

 • diagnozowanie,
 • opiniowanie,
 • działalność terapeutyczną,
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • prowadzenie mediacji,
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • działalność profilaktyczną,
 • poradnictwo i konsultacje,
 • działalność informacyjno-szkoleniową.

Poradnia prowadzi diagnozę, terapię i orzecznictwo dzieci i młodzieży
z inwalidztwem wzroku i słuchu.

OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC

NIE WYMAGAMY SKIEROWAŃ (ze szkoły, od lekarza lub innych placówek)