WAŻNA INFORMACJA!

W dniach 16.07 – 03.08.2018r. Poradnia będzie czynna w godzinach 8.00 – 15.00.

W dniach 06.08 – 17.08.2018r. placówka będzie zamknięta.
W tym czasie dyżur pełni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Gdańsku tel. 058 341 87 58

PPP7 zaprasza dzieci, młodzież, rodziców oraz nauczycieli.

Poradnia prowadzi diagnozę, terapię i orzecznictwo dzieci i młodzieży
z inwalidztwem wzroku i słuchu.

Celem pracy Poradni jest:

 • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym logopedycznej),
 • pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
 • udzielanie dzieciom i ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Swoje zadania Poradnia realizuje poprzez:

 • diagnozowanie,
 • opiniowanie,
 • działalność terapeutyczną,
 • prowadzenie grup wsparcia,
 • prowadzenie mediacji,
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych,
 • działalność profilaktyczną,
 • poradnictwo i konsultacje,
 • działalność informacyjno-szkoleniową.

 

OFERUJEMY BEZPŁATNĄ POMOC

NIE WYMAGAMY SKIEROWAŃ (ze szkoły, od lekarza lub innych placówek)